Werkplaatsfoto
Gieten 8' platen001

Een zojuist op zand gegoten plaat orgelmetaal wordt van de gietbank genomen.

M4100063